สารฟู
365MFC Insulation

ฝ่ายบริการลูกค้า และ สั่งซื้อจำนวนมาก

หากต้องการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือสอบถามเรื่องการสั่งซื้อจำนวนมาก กรุณาส่งอีเมลมาที่ sales@agas.com หรือโทรศัพท์:

สิงคโปร์ - [+65] 6836 0065

เซี่ยงไฮ้ - [+86] (21) 5013 3199

ประเทศไทย - [+66] (02) 637 8188-90

365mfc

สรุป

365mfc เป็นสาร HFC ซึ่งใช้ในที่เก็บความเย็นหลากหลายประเภท ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นสารฟูสำหรับโฟมพลาสติกกันความร้อน และใช้แทน HCFC-141b และสารฟูฟลูออโรคาร์บอน และสารฟูที่ไม่ใช้ฟลูออโรคาร์บอนอื่น ๆ 365mfc ยังถูกใช้ในระบบนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การลดความร้อนจากลมเย็น การทำความเย็นสบาย การถ่ายเทความร้อนด้วยไฟฟ้าและถังเก็บน้ำร้อน

โปรแกรม

 • Foam Blowing Applications
  โปรแกรมการเป่าโฟม

*การนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่, การลดความร้อนจากลมเย็นและการทำความเย็นสบาย, การถ่ายเทความร้อนด้วยไฟฟ้า, ถังเก็บน้ำร้อน

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

 • สำหรับภาชนะบรรจุขนาดใหญ่กว่าหรือชนิดอื่น ๆ กรุณาติดต่อ A-Gas ด้วยแบบฟอร์มติดต่อเรา

คุณสมบัติและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

 • คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพคล้ายกับ HCFC-141b และ CFC-11
 • มีคุณสมบัติของโฟมและฉนวนกันความร้อนที่ยอดเยี่ยม
 • เข้ากันได้กับวัสดุมากมาย เช่น โลหะ พลาสติกและอีลาสโตเมอร์
 • อยู่ในรูปของของเหลว
 • ติดไฟได้และมีความเป็นพิษต่ำ
 • 365mfc มักถูกผสมรวมกับ R227ea เพื่อให้เป็นวัสดุไม่ติดไฟ
 • ดูที่ 365/227 (87:13) หรือ 365/227 (93:07) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม