การป้องกันอัคคีภัย และ ฮาลอน

เรามีผลิตภัณฑ์ป้องกันอัคคีภัย และยังมีบริการซื้อสารสะอาดในถังดับเพลิงและฮาลอนใช้แล้วจากท่านอีกด้วย

เรามีบริการจัดการกับสารสะอาดและฮาลอนที่ไม่ใช้แล้วของท่าน

ติดต่อเราเพื่อขอทราบราคาซื้อสารในถังดับเพลิงและฮาลอนจากท่าน

Fire Extinguisher

เราซื้อสารสะอาดดังต่อไปนี้

สารในระบบดับเพลิง:

 • ฮาลอน 1301
 • HFC-227ea
 • HFC-125
 • NOVEC 1230™
 • Halon 2402

สารในถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว:

 • Halon 1211
 • HFC-236fa
 • Halotron 1™

 • ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS)

  ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) เป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับสารเคมี หรือสารอันตรายอื่นใด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย เมื่อต้องจัดการกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลสำคัญที่จะต้องพิจารณาสำหรับการจัดเก็บและการขนส่งที่ปลอดภัย