ข้อตกลงและเงื่อนไข

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

หน้าเพจนี้ (รวมทั้งเอกสารที่อ้างอิงถึง) เป็นการกำหนดถึงข้อตกลงการใช้งานของท่าน ( “ข้อตกลงการใช้งาน”) ในเรื่องการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งใช้โดเมนเนม agas.com (“เว็บไซต์ของเรา”) ไม่ว่าจะในฐานะแขกหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน การใช้เว็บไซต์ของเราได้แก่ การเข้าถึง การเรียกดูหรือการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้เว็บไซต์ของเรา โดยการใช้เว็บไซต์ของเรานี้ ท่านยืนยันว่าท่านยอมรับข้อตกลงการใช้งาน และท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ได้รับการดำเนินการโดยบริษัท A-Gas International Limited ("เรา", “พวกเรา” หรือ “ของพวกเรา”) เราเป็นบริษัทเอกชนจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ หมายเลขบริษัทเลขที่ 02074334 มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Banyard Road, Portbury West, Bristol, BS20 7XH ที่อยู่หลักทางการค้าของเราอยู่ที่ Unit 7 และ 8 Gordano Court, Serbert Close, Portishead, Bristol, BS20 7FS หมายเลขภาษีของเราคือ GB650 4696 28

หากท่านต้องการติดต่อเรา กรุณาส่งอีเมลไปที่ info.uk@agas.com

 • การเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ของเราเปิดให้เข้าชมได้ฟรี

เราไม่รับประกันการใช้หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราว่าจะมีให้บริการอยู่ตลอดเวลา หรือจะไม่มีการติดขัดใด ๆ ไม่มีการอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์ของเราแบบถาวร เราอาจหยุดบริการ ถอน ไม่ดำเนินการต่อ หรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อน เราไม่ต้องรับผิดต่อท่านด้วยเหตุใด ๆ ที่เว็บไซต์ของเราไม่สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา

ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดการให้ตนเองสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้

ท่านยังต้องรับผิดชอบต่อการทำให้มั่นใจว่า บุคคลใด ๆ ที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเราด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน ได้รับทราบถึงข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ และรับทราบว่าเงื่อนไขเหล่านี้ใช้บังคับกับตนเองด้วย

เว็บไซต์ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ใช้ทางธุรกิจเท่านั้น และดังนั้น เว็บไซต์ของเราไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของผู้บริโภค โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าท่านได้เข้าถึงในฐานะของผู้ใช้ทางธุรกิจ

เว็บไซต์ของเรามีไว้บริการสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในสิงคโปร์ เราไม่รับประกันว่าเนื้อหาที่มีอยู่หรือสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของเรานั้นเหมาะสมกับประเทศ หรือมีให้บริการในประเทศอื่น เราอาจจำกัดการเข้าถึงของเว็บไซต์ของเรา หรืออาจจำกัดบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้กล่าวถึงไว้ในเว็บไซต์ของเรากับบุคคลใด ๆ หรือในบางพื้นที่ หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของเราจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศสิงคโปร์ การเข้าถึงดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

 • บัญชีและรหัสผ่านของท่าน

หากท่านเลือก หรือได้รับ รหัสระบุตัวตนผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัย ท่านจะต้องดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับ ท่านจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก

เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรหัสระบุตัวตนหรือรหัสผ่าน ไม่ว่ารหัสผ่านนั้นจะเป็นรหัสที่ท่านเลือกเอง หรือเราเป็นผู้กำหนดให้ ได้ทุกเวลา หากตามความเห็นของเรานั้น ถือว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้

หากท่านทราบหรือสงสัยว่ามีผู้อื่น นอกจากตนเอง ทราบรหัสระบุตัวตนหรือรหัสผ่านของท่าน ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทันที

 • ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านและการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เราดำเนินการกับข้อมูลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้งานคุกกี้ของเรา ซึ่งเป็นการกำหนดถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงเหล่านี้และคุกกี้ในเว็บไซต์ ซึ่งเราได้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมมาจากท่าน หรือท่านได้ให้ไว้แก่เรา

โดยการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ท่านยินยอมให้มีการดำเนินการดังกล่าว และท่านรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้นั้นถูกต้อง

 • การใช้งานต้องห้าม

ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ของเราด้วยวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ห้ามมิให้ท่านใช้เว็บไซต์ของเรา:

 • ในทางที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดในท้องถิ่น ในระดับชาติ หรือระหว่างประเทศ
 • ในทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นการฉ้อโกง หรือมีจุดประสงค์หรือผลที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือฉ้อโกง
 • เพื่อจุดประสงค์ในการทำอันตราย หรือพยายามที่จะทำอันตรายกับผู้เยาว์ในทางใด ๆ ก็ตาม
 • เพื่อส่ง หรือได้รับอย่างตั้งใจ อัพโหลด ดาวน์โหลด ใช้งานหรือใช้งานซ้ำวัสดุใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านเนื้อหาของเราตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 7
 • เพื่อส่ง หรือจัดให้มีการส่ง โฆษณาหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือในรูปแบบการชักชวนที่คล้ายกัน (สแปม)
 • เพื่อส่งข้อมูลใด ๆ โดยตั้งใจ ส่งหรืออัพโหลดเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัส โทรจัน หนอนไวรัส Time Bomb โปรแกรม Keystroke Loggers สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมอันตรายอื่นใดหรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเข้าแทรกแซงการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ท่านยังยอมรับว่า:

 • จะไม่ทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก หรือขายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของเราอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้
 • จะไม่เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต แทรกแซง ทำลายหรือขัดขวาง:
  • ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของเรา
  • อุปกรณ์หรือเครือข่ายในคอมพิวเตอร์หรือระบบที่มีเว็บไซต์ของเราจัดเก็บอยู่
  • ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้ในข้อบังคับของเว็บไซต์ของเรา หรือ
  • อุปกรณ์หรือเครือข่าย หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของ หรือใช้งานอยู่

 • บริการอินเตอร์แอคทีฟ

ในบางครั้ง เราอาจให้บริการอินเตอร์แอคทีฟในเว็บไซต์ของเรา ("บริการอินเตอร์แอคทีฟ ") ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ห้องพูดคุย และ/หรือ
 • กระดานสนทนา

ในกรณีที่เราให้บริการอินเตอร์แอคทีฟใด ๆ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงประเภทของบริการที่มีให้ เช่น วิธีการควบคุมต่าง ๆ (รวมทั้งการควบคุมโดยบุคลากรของเราหรือเป็นการควบคุมทางเทคนิค)

เราจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เป็นไปได้ใด ๆ สำหรับผู้ใช้ให้ดีที่สุด (และโดยเฉพาะความเสี่ยงสำหรับเด็ก ๆ) เมื่อผู้ใช้เหล่านี้ใช้งานบริการอินเตอร์แอคทีฟใด ๆ ในเว็บไซต์ของเรา และเราจะตัดสินใจใช้มาตรการควบคุมบริการที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งประเภทของมาตรการควบคุมที่จะใช้) ตามแต่กรณี เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงเหล่านั้น

อย่างไรก็ตาม เราไม่มีหน้าที่ให้บริการดูแล ติดตามหรือควบคุมบริการอินเตอร์แอคทีฟที่เราให้บริการในเว็บไซต์ของเรา และเราไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบริการอินเตอร์แอคทีฟใด ๆ โดยผู้ใช้ที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานด้านเนื้อหาของเราตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 7 ไม่ว่าบริการนั้นจะได้รับการควบคุมหรือไม่ก็ตาม

การใช้งานบริการอินเตอร์แอคทีฟของผู้เยาว์ถือเป็นความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์เอง

ขณะที่เราควบคุมดูแลบริการอินเตอร์แอคทีฟ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีติดต่อผู้ดูแล หากท่านมีข้อกังวลหรือมีปัญหาใด ๆ

 • มาตรฐานเนื้อหา

มาตรฐานเนื้อหาเหล่านี้ใช้บังคับกับเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านให้ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของเรา (“การมีส่วนร่วม” ) และบริการอินเตอร์แอคทีฟที่เกี่ยวข้อง

ท่านจะต้องปฏิบัติตามเจตนาที่แท้จริงและตามตัวอักษรของมาตรฐานดังต่อไปนี้ มาตรฐานเหล่านี้ใช้บังคับกับส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของการมีส่วนร่วมของท่าน

การมีส่วนร่วมจะต้อง:

 • ถูกต้อง (หากเป็นการอ้างอิงถึงหลักความจริง)
 • เป็นความเชื่ออย่างแท้จริง (หากเป็นการแสดงความคิดเห็น)
 • สอดคล้องกับหลักกฎหมายในสิงคโปร์ และในประเทศที่ผู้ใช้โพสต์ข้อเขียนนั้น

การมีส่วนร่วมจะต้องไม่:

 • มีข้อความใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
 • มีข้อความที่หยาบคาย ก้าวร้าว เต็มไปด้วยความเกลียดชังหรือยั่วโทสะ
 • สนับสนุนข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง
 • สนับสนุนการใช้ความรุนแรง
 • สนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศหรืออายุ
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูลหรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลใด ๆ
 • มีแนวโน้มที่จะหลอกลวงบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 • เขียนหรือกระทำในลักษณะที่เป็นการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายของบุคคลภายนอก เช่น การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือการปฏิบัติหน้าที่แห่งความเชื่อมั่น
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ
 • เป็นการคุกคาม ละเมิด หรือรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือความวิตกกังวลที่ไม่จำเป็น
 • มีแนวโน้มที่จะก่อกวน ทำให้อารมณ์เสีย ทำให้อับอาย ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก หรือรบกวนบุคคลใด ๆ
 • เป็นการปลอมตัวเป็นบุคคลใด ๆ หรือบิดเบือนตัวตนที่แท้จริงหรือความเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 • ให้ภาพลวงว่าข้อความนั้นมาจากเรา ซึ่งไม่เป็นความจริง
 • สนับสนุน ส่งเสริม หรือช่วยเหลือการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ เช่น (โดยวิธีการเช่นนั้น) การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ผิดวัตถุประสงค์
 • มีไวรัส

ท่านจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ผิด โดยการนำไวรัส โทรจัน หนอนไวรัส Logic Bomb หรือสิ่งอื่นใดที่มีประสงค์ร้ายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยีเข้ามา ท่านจะไม่พยายามที่จะเข้าถึงพื้นที่ที่ไม่ได้อนุญาตในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ เซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บเว็บไซต์ของเรา หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา ท่านจะไม่โจมตีเว็บไซต์ของเราด้วยการโจมตีโดยการปฏิเสธการให้บริการ หรือการโจมตีโดยการปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย โดยการละเมิดข้อบังคับนี้ ถือว่าท่านได้กระทำความผิดทางอาญาตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด (Computer Misuse and Cybersecurity Act) เราจะรายงานการละเมิดดังกล่าวให้กับหน่วยทางที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเราจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นโดยการเปิดเผยข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของท่านแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้น ในกรณีที่มีการละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้น สิทธิ์ของท่านในการใช้เว็บไซต์ของเรานั้นจะหยุดลงทันที

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะปลอดภัยหรือปราศจากบั๊กหรือไวรัส ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตั้งค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแพลตฟอร์มของท่านเพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ ท่านควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของตนเอง การเข้าถึงเว็บไซต์และดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง และเราไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เป็นสาเหตุมาจากการโจมตีโดยการปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย ไวรัสหรือสิ่งอันตรายทางเทคโนโลยีอื่นใดที่อาจส่งผลต่อเครื่องมือคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลหรือทรัพย์สินอื่นใดของท่าน

 • ลิงก์ที่เชื่อมต่อถึงเว็บไซต์ของเรา

ท่านอาจใส่ลิงก์เพื่อเชื่อมโยงมายังโฮมเพจของเราได้ในกรณีที่เป็นความจริงและถูกต้องตามกฎหมาย และการกระทำดังกล่าวไม่ได้ทำความเสียหายต่อชื่อเสียงของเรา และไม่ได้เป็นการใช้ประโยชน์จากเรา แต่ห้ามมิให้ท่านใส่ลิงก์โดยอ้างเป็นนัยว่ามีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุญาต หรือได้รับการสนับสนุนจากเรา หากไม่เป็นความจริง

ท่านจะต้องไม่สร้างลิงก์เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ของเราจากเว็บไซต์ใด ๆ ที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ

ห้ามมิให้ท่านติดตั้งเว็บไซต์ของเราในเว็บไซต์อื่น ๆ และห้ามมิให้ท่านสร้างลิงก์เชื่อมโยงมายังหน้าเพจใด ๆ ในเว็บไซต์ของเรา นอกเหนือไปจากหน้าโฮมเพจ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาติการเชื่อมโยงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน

หากท่านต้องการใช้เนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ของเรานอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว กรุณาติดต่อ

 • ลิงก์ที่เชื่อมต่อจากเว็บไซต์ของเรา

ในขณะที่ในเว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของบุคคลภายนอก ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่อบริการให้ท่านได้รับความสะดวกสบายเท่านั้น

เราไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาในเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเหล่านั้น หรือการสูญเสียหรือความเสียหายอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของท่านด้วย การเข้าถึงลิงก์เว็บไซต์ใด ๆ ของบุคคลภายนอกจากเว็บไซต์ขอเรานั้นเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นมีไว้เพื่อความสะดวกสบายของท่านเพียงประการเดียวเท่านั้น หากท่านใช้ลิงก์เหล่านี้ ท่านรับทราบว่า ท่านกำลังหรือได้ออกไปจากเว็บไซต์ของเราแล้ว

 • การเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา

ในบางครั้ง เราอาจปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา และอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า เนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ของเรานั้นอาจไม่เป็นปัจจุบันแล้ว และเราไม่รับผิดชอบต่อการปรับปรุงเนื้อหานั้น

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเรา หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือมีข้อมูลที่สมบูรณ์

 • การเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงการใช้งาน

เราอาจแก้ไขข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ด้วยการเพิ่มเติมลงในหน้านี้ได้ทุกเมื่อ กรุณาตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบความเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้

 • สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญหา

เราเป็นเจ้าของและเป็นผู้รับใบอนุญาตทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ด้วย เนื้อหาเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาทั่วโลก สงวนลิขสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด

ท่านสามารถพิมพ์สำเนา หรืออาจดาวน์โหลดเนื้อหาจากหน้าเพจใด ๆ ในเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้งานส่วนตัวได้ และท่านสามารถแสดงเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราให้แก่บุคคลอื่นในองค์กรของท่านได้

ห้ามมิให้ท่านดัดแปลงสำเนากระดาษหรือสำเนาดิจิตอลของเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านได้พิมพ์หรือดาวน์โหลดในทางใดทางหนึ่ง และห้ามมิให้ท่านแยกภาพประกอบ รูปถ่าย วิดีโอหรือข้อความเสียง หรือรูปภาพกราฟิกออกจากข้อความที่มาด้วยกัน

สถานะของเรา (และของผู้มีส่วนร่วมที่ระบุตัวตนได้ใด ๆ) ในฐานะที่เป็นเจ้าของ ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้เขียนเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา ตามแต่กรณี จะต้องได้รับการรับทราบและยอมรับเสมอ

ห้ามมิให้ท่านใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยมิได้รับการอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นจากเรา หรือจากผู้ออกใบอนุญาตของเราก่อน

หากท่านพิมพ์ ทำสำเนาหรือดาวน์โหลดส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราที่เป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ สิทธิ์ของท่านในการใช้เว็บไซต์นี้จะหยุดลงทันที และท่านจะต้องคืนหรือทำลายสำเนาเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านมี โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของเรา

 • กรุณาอย่าอ้างอิงข้อมูลในเว็บไซต์

เนื้อหาในเว็บไซต์ของเรานั้นมีไว้เพื่อให้บริการข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำที่เชื่อถือได้แก่ท่าน ท่านจะต้องปรึกษาและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะดำเนินการหรือละเว้นกระทำการใด ๆ ตามเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา

แม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของเราแล้ว เราไม่ได้รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรานั้นถูกต้อง สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน

 • การจำกัดความรับผิดของเรา

ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงการใช้งานนี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการละเลยของเรา หรือการทุจริตหรือการหลอกลวงว่าเป็นบุคคลอื่นที่ถือเป็นการฉ้อโกงของเรา หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดภายใต้กฎหมายได้

เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้ เราไม่เกี่ยวข้องกับการรับรอง การเป็นตัวแทน หรือเงื่อนไขอื่นใด ที่อาจใช้บังคับกับเว็บไซต์ของเรา หรือเนื้อหาในนี้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในทุกกรณี

เราไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้ท่านใดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะมีระบุอยู่ในสัญญา การละเมิดสิทธิ์ (รวมถึงการละเลยด้วย) การละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่นใด แม้ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับ:

 • การใช้ หรือไม่สามารถที่จะใช้ เว็บไซต์ของเรา
 • การใช้เนื้อหาที่เชื่อถือได้ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา
 • การสูญเสียผลกำไร ยอดขาย ธุรกิจ หรือรายได้
 • การสูญเสียสัญญาต่าง ๆ
 • การสูญเสียโอกาสในการประหยัดต้นทุนที่คาดการณ์ไว้
 • การสูญหายของข้อมูล
 • การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าความนิยม หรือชื่อเสียง
 • การติดขัดทางธุรกิจ และ/หรือ
 • การสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่องหรือโดยทางอ้อมใด ๆ
 • การระงับและการยกเลิก

เราจะพิจารณาด้วยดุลยพินิจของเราว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้หรือไม่ เมื่อมีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้เกิดขึ้น เราจะดำเนินการตามที่เห็นสมควร

การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานตามที่ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ของเราแต่แรก และอาจส่งผลให้เราดำเนินการตามต่อไปนี้ได้:

 • เพิกถอนสิทธิ์การใช้เว็บไซต์ของเราทันที ชั่วคราว หรือเป็นการถาวร
 • ถอดการโพสต์หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านอัพโหลดขึ้นในเว็บไซต์ของเราทันที ชั่วคราว หรือเป็นการถาวร
 • ส่งคำเตือนถึงท่าน
 • ใช้มาตรการทางกฎหมายกับท่านเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการจัดการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่เป็นผลมาจากการละเมิดนั้น
 • ใช้มาตรฐานทางกฎหมายดำเนินคดีกับท่าน
 • เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยทางที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายตามที่เราเห็นสมควร และ/หรือ
 • เรายกเว้นความรับผิดสำหรับการดำเนินการในการตอบสนองต่อการละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ข้อความที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ไม่จำกัด และเราอาจดำเนินการอื่นใดที่เราเห็นสมควรได้
 • อำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ศาลสิงคโปร์จะมีอำนาจในการพิจารณาคดีแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา หรือในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลของท่านภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้งานคุกกี้ แม้ว่าเรายังคงมีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับท่านสำหรับการละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ในประเทศที่ท่านพำนักอยู่ หรือในประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้งานคุกกี้ และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ หรือในเรื่องเหล่านี้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในสัญญา) จะถูกกำกับควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์

ขอบคุณที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา